Frank Sajtar
William Raveis-Florida LLC
Phone: 2397768382
Email: frank.sajtar@raveis.com

761 11th St N, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: NABOR - Naples tbd
 
1448 Hemingway Pl, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
2375 Lantern Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
4201 Gulf Shore Blvd N, Apt 402, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3111 Indigobush Way, Naples FL 34105, USA
Naples FL 34105
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
900 Spyglass Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1526 4th St S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
4041 GSBN #1002, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
4991 Bonita Bay Blvd, Unit 1901, Bonita Springs FL 34134, USA
Bonita Springs FL 34134
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
2547 Avila Ln, Naples FL 34105, USA
Naples FL 34105
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
2618 Trillium Way, Naples FL 34105, USA
Naples FL 34105
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3630 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
13 Sabre Cay, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3120 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
40 32nd Ave S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
336 Galleon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
812 Turkey Oak Ln, Naples FL 34108, USA
Naples FL 34108
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
627 6th Ave S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
2709 Buckthorn Way, Naples FL 34105, USA
Naples FL 34105
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3175 Fort Charles Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
1371 Caxambas Ct, Marco Island FL 34145, USA
Marco Island FL 34145
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
818 Nelson`s Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
636 13th Ave S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
885 Admiralty Parade, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3300 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3243 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
4225 Gordon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
1150 Galleon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
3150 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) tbd
 
port royal, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
1676 Galleon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: NABOR - Naples tbd
 
705 10th St S #301, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1230 Galleon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
491 17th Ave S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
623 3rd St S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
6890 Estero Blvd, Fort Myers Beach FL 33931, USA
Fort Myers Beach FL 33931
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3695 Nelson`s Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
925 Spyglass Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3131 Fort Charles Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1026 Spyglass Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
4444 Gordon Dr, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
507 Broad Avenue S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
2640 Half Moon Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3430 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
235 Little Harbour Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3595 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1390 Spyglass Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3455 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBA
 
1901 Galleon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3191 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
825 Spyglass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
2540 Half Moon Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3200 Gordon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
4223 Cutlass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
801 Spyglass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
4151 Gulf Shore Blvd N #PH6, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1111 Spyglass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3560 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1777 Galleon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3280 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
970 Cape Marco Dr #2506, Marco Island FL 34145, USA
Marco Island FL 34145
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1030 3rd Avenue S #510, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
280 Gulf Shore Blvd S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
970 Cape Marco Drive, #2305, Marco Island FL 34145, USA
Marco Island FL 34145
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3111 Green Dolphin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
4815 West Blvd, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
62 5th Street S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3595 Gin Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
2380 Lantern Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
62 5th Street S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3999 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
4155 Cutlass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
2036 8th Street S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
700 Admiralty Parade, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
478 1st Avenue S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1285 Gulf Shore Blvd N #2D, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3130 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3110 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3600 Nelsons Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3500 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
990 Aqua Circle, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
801 Galleon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
3975 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
4100 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
MLS No.: Sunshine MLS (Matrix) TBD
 
1085 Nelsons Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
4200 Gordon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
962 5th Street S, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
1046 Nelsons Walk, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
1777 Galleon DR, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
3170 Gordon Drive, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
1001 Spyglass Lane, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
360 Devils Bight, Naples FL 34103, USA
Naples FL 34103
 
3839 Rum Row, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102
 
3430 Gin Ln, Naples FL 34102, USA
Naples FL 34102